Jogi Nyilatkozat

Linerin Complex Krém

JOGI NYILATKOZAT (hatályos: 2022. 04. 30. napjától)

A honlap kiadója és szolgáltatója:
Pharmaduo Bt. (nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; idegennyelvű megnevezés: Pharmaduo Unlimited Corporation; a továbbiakban: „Pharmaduo”)

Székhely: Magyarország, 1087 Budapest, Luther utca 4. fszt. 3.
Cégjegyzékszám: 01-06-411700
Adószám: 28553456-2-42
Elérhetőség: info@linerincomplex.hu

A honlap felelős szerkesztője: Dr. Sárosi György, a cég ügyvezetője

Tárhelyszolgáltató: MBLX Cloud Kft. (6724 Szeged, Ősz utca 45. II/7.)

Bevezetés
Ez a weboldal a Pharmaduo tulajdona.

A weboldal célja a Pharmaduo tulajdonát képező Linerin Complex kozmetikai krém népszerűsítése, ennek megfelelően a weboldal termékpromóciót tartalmaz, azon elektronikus hirdetés jelenik meg.

A weboldal Ön általi használata az alábbi feltételek és nyilatkozatok elfogadását is jelenti. Amennyiben az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat Ön nem kívánja elfogadni, kérjük ne használja a weboldalt. 

Korlátozott használat, szerzői jogok

A weboldal, az azon található leírások, tartalmak a Pharmaduo kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. Az ehhez kapcsolódó jogok gyakorlására kizárólag a Pharmaduo, valamint azon harmadik személyek jogosultak, akiknek a Pharmaduo engedélyt adott a weblapon szereplő leírások, tartalmak és adatok használatára.

A weboldalon fellelhető leírások és tartalmak teljes vagy részbeni használata, másolása, publikációja, letöltése, fordítása, bemutatása vagy terjesztése erről a weboldalról a Pharmaduo előzetes írásos beleegyezése nélkül szigorúan tilos; kivéve, ha ezt a törvény lehetővé teszi.

A honlapon található márka és logó a védjegyeit képezik. A honlap használata ezen márkajelzés és logó vonatkozásában semmilyen licencjogot, illetve felhasználási jogot nem biztosít, ezen márkajelzés és logó bármely célra történő felhasználása kizárólag a Pharmaduo írásos hozzájárulása esetén lehetséges.

 Felelősség kizárása

Jelen weboldal használata a felhasználó saját kockázatára történik. A weblapon fellelhető információk és tartalmak kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak a megjelenített kozmetikai termékkel kapcsolatban, azok nem tekinthetőek tanácsadásnak, azokra semmilyen döntés nem alapozható. A weblapon fellelhető tartalmak nem helyettesítik kozmetikai szakemberek tanácsát és javaslatait.

A weboldal tartalmazhat elírásokat és pontatlanságokat. A Pharmaduo – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a honlap tartalmával, az ott, illetve azon keresztül elérhető adattal, információval kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, megbízhatóságát, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően sem. A termékről a honlapon található fényképek illusztrációs célt szolgálnak. A honlapon található adatok felhasználásának felelőssége teljes mértékben a felhasználót terheli.

A Pharmaduo fenntartja a jogot arra, hogy a weblapon fellelhető információkat, és tartalmakat módosítsa vagy megváltoztassa, különösen, de nem kizárólagosan a tartalmak korrigálása és fejlesztése érdekében.

A Pharmaduo törekszik a honlap folyamatos hozzáférhetőségének biztosítására, ám a Pharmaduo fenntartja annak jogát, hogy bármikor indoklás nélkül felfüggessze, megszakítsa vagy akadályozza a weboldalhoz vagy annak bármely részéhez való hozzáférést, különösen műszaki problémák esetén vagy karbantartási okokból.

A Pharmaduo törekszik a weboldalt hiba- és vírusmentes üzemeltetésére, ugyanakkor a Pharmaduo nem szavatolja a weboldal hibátlan működését. A felhasználó saját számítástechnikai rendszerének megfelelő működéséért és védelméért maga felel. A Pharmaduo semmilyen felelősséget nem vállal a honlap használatával vagy megnyitásával kapcsolatos vagy abból fakadó, a felhasználó számítógépében vagy más tulajdonában keletkező esetleges károkért, adatvesztésért vagy egyéb nemkívánatos esemény felmerüléséért.

 Hiperhivatkozások

Harmadik személy nem készíthet hiperhivatkozást erre a honlapra a Pharmaduo előzetes írásos engedélye nélkül.

A Pharmaduo semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget más honlapon használt hivatkozásra.

Amennyiben jelen weblap más weblapokra, harmadik személyek tartalmaira mutató hivatkoztatást tartalmaz, úgy azon hivatkozások kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak. A Pharmaduo ezen hivatkozások tekintetében rögzíti, hogy más weblapokon fellelhető információkat, harmadik személyek tartalmait Pharmaduo nem hagyta jóvá, azok felett nem rendelkezik ellenőrzéssel.

Adatvédelem

A Pharmaduo adatainak kezelése során a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint jár el. Az adatkezelési gyakorlatunkról, valamint a sütik alkalmazásának módjáról további információt az adatkezelési tájékoztatóban találhat.

Egyéb

Jelen feltételek be nem tartása különböző intézkedéseket vonhat maga után a Pharmaduo részéről, melynek keretében a Pharmaduo akár jogi úton is érvényesítheti a feltételek megszegéséből eredő igényeit.

Azon kérdések esetében, melyekre jelen jogi nyilatkozatban foglalt feltételek és nyilatkozatok nem terjednek ki, Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadóak.

A Pharmaduo Bt. fenntartja a jogot jelen jogi nyilatkozat tartalmának módosítására és felülvizsgálatára, a felhasználók külön értesítése nélkül.